„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: „Basketnews.lt Lietuva“ taurė 2020

LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR GIMNAZIJŲ
"BASKETNEWS.LT LIETUVA“ TAURĖS TURNYRO 2020 METŲ

NUOSTATAI

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą moksleivių ir gimnazistų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti turnyro eigą internete, spaudoje ir kt.;
3. Pagal galimybes pateikti įvykusių rungtynių statistiką, fotoreportažus bei išsamius aprašymus;
4. Išaiškinti stipriausias Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Turnyrą vykdo Kauno krepšinio lygos valdyba kartu su "Basketnews.lt" portalo vadovybe, jas koordinuoja lygos vadovas;
2. Turnyras vykdomas 2020m. kovo - gegužės mėnesiais visų dalyvaujančiųjų komandų sporto salėse. Komandos, neturinčios savo sporto salės žaidžia išvykose.
3. Turnyre teisėjaujama pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles ir jų papildymus.

III. DALYVIAI

1. Turnyro dvejose grupėse gali dalyvauti visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų krepšinio komandos;
2. Vienoje grupėje gali dalyvauti 10-12 klasių moksleivių rinktinės, kitoje grupėje 9-tų klasių (gimusieji 2004 metais ir jaunesni) moksleivių rinktinės.

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:

1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai-menuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Pozicija (įžaidėjas-„1“, atakuojantis gynėjas-„2“, lengvasis kraštas-„3“, sunkusis kraštas-„4“, centras-„5“);
6. Skaitmeninė foto licenzijai, ne mažiau, kaip 500x500 taškų dydžio, jpg formate, failą įvardinant vardu ir pavarde;
7. Nurodyti sporto salės pavadinimą, adresą, savaitės dieną bei valandą;
8. Komandos ar mokyklos logotipas jpg formate ( nebūtina );
9. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
10. Mokyklos internetinis adresas (jei toks yra);
11. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

Paraiškos dalyvauti "Basketnews.lt“ taurės krepšinio turnyre turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu basketnews@kkl.lt. Registracija tęsis iki kovo 15d. dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komandos privalo bent kartą savaitėje skirti savo mokyklos sporto salę turnyro rungtynėms. Turnyro organizatoriai savo nuožiūra pasirinks sporto salę konkrečioms rungtynėms.
2. Komandos privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris turi būti priekyje ir nugaroje.
3. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais;
4. Komandos vadovui, nesilaikančiam šio skyriaus 2 punkto nuostatų bus skiriamas įspėjimas, o žaidėjui su skirtinga sportine apranga rungtyniauti bus draudžiama iki kol neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
5. Komanda, salės šeimininkė privalo:
5.1 Rungtynėms paruošti savo sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
5.2 Jei salėje yra švieslentė, savo nuožiūra paskirti žmones fiksuoti rezultatą ir laiką;
5.3 Apšilimo metu, aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu;
5.4 Salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
5.5 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą.

6. Priede Nr.1 turi būti gydytojo antspaudas bei viza, patvirtinanti apie kiekvieno žaidėjo tinkamą fizinę būklę žaisti krepšinį bei dalyvauti turnyre, tuo privalo pasirūpinti komandos vadovas.

7. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.

8. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.

9. Turnyro organizatoriai neatsakingi už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 18 žaidėjų;
2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
3. Visi komandos žaidėjai privalo būti tos mokyklos ar gimnazijos moksleiviai pagal nurodytą amžiaus grupę.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. I etapas

1.1. Geografiniu principu sudarytuose pogrupiuose po 4-5 komandas, jos tarpusavyje sužais 2 ratus, išvykoje ir namuose;
1.2. Jei abi komandos neturi salės, jos žaidžia organizatorių nurodytoje salėje ir už nuomą moka per pusę;
1.3. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą –0 taškų bei įskaitomas 0:20 rezultatas;
1.4. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes ir nepranešusi apie tai organizatoriams, šalinama iš turnyro;
1.5. Komanda grupinių varžybų metu gali inicijuoti vieną rungtynių perkėlimą jei:
1.5.1. Iki rungtynių pradžios lieka ne mažiau nei 7 dienos;
1.5.2. Jei data yra suderinta su varžovų komanda;
1.6. Sekantiems perkėlimams komanda turi susimokėti 30-ties eurų rungtynių perkėlimo mokestį.

2. Pasibaigus grupinėms varžyboms, dviems komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviems komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.
3. Atkrintamosiose varžybose komandos tarpusavyje sužaidžia vienas rungtynes, per kurias paaiškėja nugalėtojas, patenkantis į sekantį etapą;
4. Sporto salės pirmenybė teikiama komandai, reitinge užėmusiai aukštesnę vietą;
5. Pusfinaliai ir finalai planuojami žaisti tą pačią dieną iš vienų rungtynių, vienoje iš sporto salių, paskirtų turnyro organizatorių;
6 . Atkrintamųjų varžybų sistema paaiškės pasibaigus registracijai ir paaiškėjus komandų skaičiui.

Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
2. Treneriui gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų baudą, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus komanda žaisti negali;
3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 15 eurų bauda, taip pat žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes. Nesusimokėjus baudos iki antrų pagal tvarkaraštį iš eilės rungtynių, komanda žaisti negali;
4. Treneriui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti turnyre;
5. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 15 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš turnyro.
6. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;

Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 150 eurų, kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą turnyre. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 60 eurų užstatu;
2. Pasibaigus rungtynėms, pirmasis protokole pasirašo protestuojančios komandos kapitonas, kol nėra teisėjų parašo;
3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi.
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Turnyro valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 2 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Turnyro valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami;

X. APDOVANOJIMAI

1. Prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais, diplomais bei pagal galimybes turnyro rėmėjų prizais;
2. Naudingiausi turnyro žaidėjai apdovanojami diplomais bei pagal galimybes turnyro rėmėjų prizais;

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki registracijos pabaigos privalo susimokėti 190 eurų startinį mokestį;
2. Startinis mokestis gali būti sumažintas jei namų salės rungtynėse dirbs komandos-šeimininkės pasamdytas personalas (teisėjai ir sekretoriatas), bei už darbą atsiskaitys pati komanda pilnai arba per pusę su varžovais. Tokiu atveju įvertinus rungtynių skaičių startinis mokestis bus mažesnis, galutinę sumą suderinus su organizatoriais.
3. Komanda, samdanti savo aptarnaujantį personalą (teisėjus ir sekretoriatą), turi užtikrinti kokybišką ir nešališką darbą varžovų atžvilgiu. Pageidautina, kad teisėjai būtų išsilaikę LKTS teisėjų kvalifikacijos egzaminą. Sekretoriatas privalo gerai išmanyti atliekamo darbo specifiką.

Rekvizitai ir sąskaita startiniam mokesčiui:

VŠĮ Įmonių sporto lyga
Įmonės kodas 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211

© 2013 VšĮ "Įmonių sporto lyga". Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu