„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: „Laikinosios sostinės“ Didžioji taurė 2021

SAVAITRAŠČIO "LAIKINOJI SOSTINĖ"
"DIDŽIOSIOS" TAURĖS KREPŠINIO TURNYRO

N U O S T A T A I

2021 METAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti turnyro eigą internete, spaudoje, radijo eteryje, televizijoje ir kt.;
3. Operatyviai pateikti įvykusių rungtynių statistiką, fotoreportažus bei išsamius aprašymus;
4. Išaiškinti stipriausias savaitraščio "Laikinoji sostinė" Mažosios taurės turnyro komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Turnyrą vykdo Kauno krepšinio lygos valdyba;
2. Dėl Covid-19 situacijos, turnyras iš pavasario perkeliamas į rudenį ir bus vykdomos 2021m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais visų dalyvaujančiųjų komandų sporto salėse. Komandos, neturinčios savo sporto salės žaidžia išvykose arba organizatorių išnuomotose salėse.
3. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau 17:30 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau 9.00 val.;
4. Turnyre teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles;

III. DALYVIAI

1. Turnyre gali dalyvauti neprofesionalios krepšinio komandos;
2. Krepšininkai, turintys galiojančias 2020/2021 metų sezono LKL, NKL, turnyre žaisti negali;
3. Žaidėjams, gimusiems 2003 metais, meistriškumo apribojimai netaikomi;
4. Prasidėjus turnyrui ir žaidėjui gavus LKL, NKL licenciją, nuo to momento jis negali žaisti turnyre;
5. Komandos vadovas privalo laiku pateikti informaciją organizatoriams apie žaidėjo meistriškumo statuso pasikeitimą;
6. Krepšininkas privalo sužaisti bent vienerias reguliaraus etapo rungtynes, kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose;
7. Žaidėjas, neišpildęs šios sąlygos, atkrintamajame etape nelošia. Jei komandai, reguliariajame etape yra užfiksuota pergalė 20:0, visiems komandos žaidėjams, esantiems sudėtyje, šios rungtynės užskaitomos kaip sužaistos;
8. Krepšininkas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei yra užregistruotas rungtynių protokole ir pabuvojo aikštėje rungtynių metu. 

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje, kuri patalpinta nuostatuose, turi būti šie duomenys:

1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai-mėnuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Pozicija (įžaidėjas-„1“, atakuojantis gynėjas-„2“, lengvasis kraštas-„3“, sunkusis kraštas-„4“, centras-„5“);
6. Skaitmeninė foto ~90x120 dydžio, jpg formate, failą įvardinant vardu ir pavarde;
7. Nurodyti sporto salės pavadinimą, adresą, savaitės dieną bei valandą, nuomos laikotarpis turi būti ne mažiau 1,5 val.;
8. Komandos logotipas jpg formate;
9. Komandos įkūrimo metai;
10. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
11. Komandos ar įmonės internetinis adresas (jei toks yra);
12. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;
13. Paraiškos dalyvauti turnyre turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@kkl.lt. Registracija vyks iki 2021m. rugsėjo 19d. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.
14. Jei komanda dalyvauja tokia pačia sudėtimi kaip ir dalyvavo Kauno krepšinio lygos ankstesnėse pirmenybėse, užtenka apie tai atsiųsti elektroniniu paštu patvirtinimą.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komandos privalo bent kartą savaitėje išsinuomoti sporto salę, nustatytų laiku (žr. II skyriaus 3 punktą);
2. Komandos, išsinuomavusios aikšteles, išmatavimais atitinkančias FIBA standartus ir turinčios veikiančią švieslentę, skirstant rungtynes turi pranašumą prieš kitas komandas;
3. Komandos, lygiagrečiai dalyvaujančios kituose miesto turnyruose, privalo išsinuomoti salę specialiai šiam turnyrui, kad nesikirstų kitų turnyrų rungtynių laikas;
4. Komandos privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris turi būti priekyje ir nugaroje;
5. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais;
6. Komandos vadovui, nesilaikančiam šio skyriaus 4-to punkto nuostatų bus skiriamas įspėjimas. Žaidėjui vis tiek pageidaujant žaisti rungtynes, neatitinkant 4-to punkto nuostatų, komandai prieš rungtynes skiriama 10 eurų bauda. Nustatytas baudos dydis bus taikomas prieš kiekvienas rungtynes iki tol, kol žaidėjas su skirtinga sportine apranga neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
7. Komanda, salės šeimininkė privalo:
   7.1 Rungtynėms paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
   7.2 Jei salėje yra tablo, pageidautina savo nuožiūra paskirti žmones fiksuoti tablo rezultatą ir laiką, arba pagal galimybes tai atliks lygos sekretorė, kuri taip pat pildys ir pagrindinį rungtynių protokolą;
   7.3 Apšilimo metu, aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu;
   7.4 Salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
   7.5 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą.
8. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
9. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
10. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 16 žaidėjų;
2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
3. Prasidėjus turnyrui, naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
4. Išnaudojus 16-kos žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
5. Registruoti ar keisti žaidėjus galima iki paskutinių komandos pogrupio varžybų;
6. Atskirus, papildomų žaidėjų registracijos atvejus, (gavus traumą ir kt.) svarsto KKL valdyba.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Po burtų traukimo komandos bus suskirstytos į pogrupius po 4-5 komandas;
2. Pogrupio varžybose komandos sužais vieną ratą;
3. Jei abi komandos neturi salės, jos žaidžia organizatorių nurodytoje salėje ir už nuomą moka per pusę;
4. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą –0 taškų bei įskaitomas 0:20 rezultatas;
5. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes ir nepranešusi apie tai organizatoriams, šalinama iš turnyro;
6. Komanda grupinių varžybų metu gali inicijuoti vieną rungtynių perkėlimą jei:
  6.1. Iki rungtynių pradžios lieka ne mažiau nei 5 dienos;
  6.2. Jei data yra suderinta su varžovų komanda;
  6.3. Sekantiems perkėlimams komanda turi susimokėti 30 eurų rungtynių perkėlimo mokestį.
7. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviem komandoms, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandoms, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose. Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį;
8. Aštuntfinaliuose, ketvirtfinaliuose ir pusfinaliuose žaidžiamos vienerios rungtynės, aukštesnę vietą užėmusios komandos sporto salėje;
9. Komanda, turinti krepšinio aikštelę pagal FIBA išmatavimus ir su veikiančia švieslente, turi salės pranašumą, prieš tokios salės neturinčią komandą;
10. Didžiajame ir Mažajame finale žaidžiamos vienerios rungtynės organizatorių paskirtoje salėje;
11. Galutinė varžybų sistema paaiškės pasibaigus registracijai.

Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos suoliukui gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus baudos komanda žaisti negali;
3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, taip pat žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes;
4. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, tokiu atveju skiriama 20 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 10 eurų ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
5. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už vieną techninę ir vieną nesportinę pražangą, tokiu atveju skiriama 10 eurų bauda už techninę pražangą ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
6. Žaidėjas, nesusimokėjus baudos iki antrų pagal tvarkaraštį iš eilės rungtynių, komanda žaisti negali;
7. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
8. Treneriui ar komandos vadovui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti pirmenybėse;
9. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda gali būti šalinama iš pirmenybių;
10. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
11. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
12. Žaidėjas negali žaisti turnyre jei liko nesusimokėjęs už praeitų metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
13. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, pirmasis protokole pasirašo protestuojančios komandos kapitonas, kol nėra teisėjų parašo;
2. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 60 eurų užstatu;
3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi.
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami;

X. APDOVANOJIMAI

1. Taurėmis ir medaliais (16 vnt.) apdovanojamos 1-ąją, 2ąją ir 3-ąją vietas "Didžiosios" taurės turnyre iškovojusios komandos;
2. 1-mos vietos komandos žaidėjai, dalyvaujantys finale, bus apdovanoti metinėmis, 2022 metų dienraščio „Lietuvos rytas“ prenumeratomis.

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki pirmųjų savo pogrupio rungtynių privalo susimokėti 250 eurų turnyro startinį mokestį.
2. Komandos, namų rungtynes žaidžiančios ne Kauno mieste (Babtai, Rukla, Jonava, Vilkija, Prienai, Birštonas, Žiežmariai, Veiveriai, Kaišiadorys ar kt.) papildomai prieš kiekvienas rungtynes sekretoriatui turi sumokėti po 12 eurų (darbuotojų kelionės išlaidoms), o Rokų, ASU, Jonučių, KMAIK, Lapių, Ringaudų, Vaišvydavos, Mastaičių mokyklų sporto salėse - 5 eurus, Elektrėnuose - 15 eurų, Ariogaloje, Raseiniuose – 20 eurų

XII. COVID-19

1. Rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų. Žaidėjai, dalyvaujantys varžybose, privalo turėti galimybių pasą, už tai atsakingas komandos vadovas ar treneris. Žaidėjams, neturintiems galimybių paso, varžybose dalyvauti draudžiama.

Įmonės rekvizitai:

VŠĮ "Įmonių sporto lyga"
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

© 2013 VšĮ "Įmonių sporto lyga". Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu