„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga

Nuostatai: Moterų lyga

KAUNO MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS 
2023/2024 METŲ PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos moterų krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
2. Plačiai nušviesti pirmenybių eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
3. Operatyviai pateikti įvykusių rungtynių statistiką, fotoreportažus bei išsamius aprašymus;
4. Išaiškinti stipriausias moterų lygos komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Pirmenybes vykdo Kauno krepšinio lyga, jas koordinuoja lygos prezidentas, valdyba ir pirmenybių vyr. teisėjas;
2. Pirmenybės vykdomos 2023m. spalio - 2024m. gegužės mėnesiais tik organizatoriaus išnuomotose sporto salėse. Nustatytą nuomos mokestį susimoka pačios komandos bankiniu pavedimu pagal organizatoriaus pateiktą sąskaitą. Atskirais atvejais atsižvelgus į sporto salės vietą, laiką ir būklę, rungtynės gali būti organizuojamos ir pačių komandų išnuomotose sporto salėse, tačiau apie tai privaloma susiderinti prieš pirmenybių pradžią su organizatoriais ir gauti sutikimą.
3. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau 17:30 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau 10:00 val.;
4. Pirmenybėse teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.
5. Pirmenybėse žaidžiama 6 dydžio kamuoliais;

III. DALYVIAI

1. Pirmenybėse gali dalyvauti visos Lietuvos moterų krepšinio mėgėjų komandos;
2. Komandos žaidėja privalo sulošti bent vienerias reguliaraus etapo rungtynes, kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose;
3. Žaidėja laikoma sužaidusi rungtynes, jei ji yra užregistruota rungtynių protokole ir jų metu pabuvojo aikštėje;
4. Žaidėja, neišpildžiusi 3-čio ir 4-to punkto sąlygų, atkrintamajame etape nelošia;

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Žaidėjos vardas ir pavardė;
2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena);
3. Ūgis (xxx cm);
4. Svoris (xxx kg);
5. Pozicija (1. įžaidėja, 2. atakuojanti gynėja, 3. lengvoji krašto puolėja, 4. sunkioji krašto puolėja, 5. centro puolėja);
6. Skaitmeninė foto licencijai, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde);
7. Komandos logotipas jpg formate;
8. Komandos įkūrimo metai;
9. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
10. Komandos ar įmonės internetinis adresas (jei toks yra);
11. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

Paraiškos dalyvauti pirmenybėse turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@kkl.lt. Registracija prasideda nuo 2023 metų rugsėjo 11 dienos ir tęsis iki spalio 16 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komandai neprivaloma išsinuomoti namų sporto salės. 
2. Komanda, lygiagrečiai dalyvaujanti kitose varžybose, privalo kuo ankščiau pranešti savo užimtumus, kad nesikirstų rungtynių laikas;
3. Atskirais atvejais komanda, gavusi organizatorių sutikimą dėl sporto salės nuomos tinkamumo varžyboms (geografinė vieta, turimas laikas ir būklė) ir kuri atitinka FIBA standartus turi pranašumą prieš tokios salės neturinčią komandą ir gali reikalauti visas rungtynes (taip pat ir atkrintamųjų etapo) žaisti namuose. Iškilusius nesutarimus dėl salės pranašumo sprendžia KKL valdybos paskirta komisija;
4. Komanda privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris negali dubliuotis ir turi būti ant marškinėlių priekio ir nugaros, sportinės kelnaitės privalo būti tos pačios spalvos. Nesilaikant šių reikalavimų, komandos vadovui bus skiriamas įspėjimas. Žaidėjai vis tiek pageidaujant žaisti rungtynes skirtinga apranga, jos komandai prieš rungtynes skiriama 10 eurų bauda. Nustatytas baudos dydis bus taikomas prieš kiekvienas rungtynes iki tol, kol žaidėja su skirtinga sportine apranga neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
5. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais, komanda- rungtynių šeimininkė žaidžia šviesios spalvos apranga, svečių – tamsios spalvos apranga;
6. Komanda- rungtynių šeimininkė, jei žaidžiama, organizatorių gavus sutikimą dėl sporto salės nuomos tinkamumo varžyboms, sporto salėje, privalo:
  6.1 Rungtynėms paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
  6.2 Įjungti švieslentę ir paruošti jos pultą darbui;
  6.3 Apšilimo metu, aprūpinti svečių komandą bent vienu kamuoliu.
  6.4 Salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
  6.5 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą;
7. Komandos vadovas prieš rungtynes privalo sekretorei pateikti atspausdintą komandos paraišką, joje sužymėjus rungtynių dienos komandos žaidėjas. Tai galima padaryti lygos internetiniame puslapyje komandos anketoje.
8. Kiekviena komandos žaidėja privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėja, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jos sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėja dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jos sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjos sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol ji dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėja, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėja negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pati, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjos pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėja, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjai neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėja nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėja, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pati savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
9. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visos paraiškoje nurodytos komandos žaidėjos yra pasirašiusios komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti iki pat pirmenybių einamojo sezono pabaigos ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
10. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komanda paraiškoje gali registruoti 18 žaidėjų;
2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
3. Kiekvienai žaidėjai nustatytas 5 eurų registracijos mokestis, už kurį bus įteikta licencija 2023/2024 metų sezonui. Neturinčioms licencijų žaidėjoms rungtyniauti draudžiama;
4. Prasidėjus pirmenybėms, naujai užregistruotai žaidėjai, registracijos mokestis 30 eurų;
5. Išnaudojus 18-kos žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kita, registracijos mokestis 30 eurų;
6. Registruoti ar keisti žaidėjas galima iki kol įmanoma naujai žaidėjai sužaisti 1 reguliaraus etapo rungtynes. 
7. Žaidėja gali keisti komandą tik vieną kartą pirmenybėse, jei naujoje komandoje spėja sužaisti 1 reguliaraus etaporungtynių;
8. Žaidėjos perėjimo iš vienos komandos į kitą registracijos mokestis 30 eurų.
9. Prasidėjus atkrintamųjų varžybų etapui, žaidėjų suspendavimo panaikinimas negalimas, išskyrus traumų atvejus.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Galutinė varžybų sistema paaiškės pasibaigus registracijai ir paaiškėjus komandų skaičiui.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

1. Žaidėjai gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų bauda, kurią ji privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėja nesusimokėjus baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jos komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos suoliukui gavus techninę pražangą skiriama 20 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus baudos komanda žaisti negali;
3. Žaidėjai gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, taip pat žaidėja praleidžia sekančias rungtynes;
4. Jei žaidėja vieneriose rungtynėse buvo nubausta diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, tokiu atveju skiriama 30 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 15 eurų ir žaidėja sekančių rungtynių nepraleidžia;
5. Jei žaidėja vieneriose rungtynėse buvo nubausta diskvalifikacine pražanga už vieną techninę ir vieną nesportinę pražangą, tokiu atveju skiriama 15 eurų bauda už techninę pražangą ir žaidėja sekančių rungtynių nepraleidžia;
6. Jei žaidėjasvieneriose rungtynėse buvo nubausta diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia ir žaidėja sekančių rungtynių nepraleidžia;
7. Treneriui, žaidžiančiai trenerei ar komandos vadovui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti pirmenybėse;
8. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš pirmenybių;
9. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
10. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
11. Žaidėja negali žaisti šiame sezone jei liko nesusimokėjus už praeitų metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
12. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjos ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjos tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

IX. PROTESTAI

1. Pasibaigus rungtynėms, ne vėliau kaip po 15 minučių, protestuojančios komandos kapitonė turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jos komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Ji turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame „Protestuojančios komandos kapitono parašas“;
2. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 50 eurų užstatu;
3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
5. Dėl teisėjavimo apeliacija priimama tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

X. APDOVANOJIMAI

1. Komandos - prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais (16 vnt.) bei lygos rėmėjų prizais;
2. Naudingiausios finalo žaidėjos apdovanojamos atminimo prizais;

XI. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki registracijos pabaigos t.y. 2023 metų spalio 16 dienos privalo susimokėti 480 eurų pirmenybių startinį mokestį, taip pat galima ir avansinė 240 eurų įmoka, likusią dalį sumokant iki 2023 metų gruodžio 1 d;
2. Komandos, rungtynes žaidžiančios ne Kauno mieste kompensuoja varžybų personalui kuro išlaidas (vid. 10 litrų kuro už 100km). 

XII. ĮMONĖS REKVIZITAI

VšĮ „Įmonių sporto lyga“
Įmonės kodas: 300091686
Adresas: Lakūnų pl. 25-2, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: LT44 7044 0600 0473 9211, AB SEB bankas

XIII. COVID-19

1. Rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų. 

 

© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: Netas.eu